Konkurs na organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla dzieci niepełnosprawnych


K O N K U R S
 
Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych tj.:
 
-         prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie wczesnej interwencji dla dzieci z ryzyka ciążowo - porodowego, chorobami genetycznymi i zaburzeniami ze strony centralnego układu nerwowego,
-         konsultacji dla rodziców dźwigających ciężar wychowania dziecka niepełnosprawnego,
-         nauki metod pracy z dzieckiem pod kątem wypełniania czasu rehabilitacji podczas pobytu w domu,
-         prowadzenia grup wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności,
-         prowadzenia terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i rehabilitacji ruchowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z upośledzeniem umysłowy.
 
2. Wysokość dotacji na realizacje zadania wynosi 37.321,00 zł (słownie zł: trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia  jeden 00/100).
 
3. Przyznana dotacja będzie przekazywana na konto wybranego oferenta w  równych transzach kwartalnych, do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału.
 
4. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy z oferentem do dnia 31.12.2010r.
 
5. Termin składania ofert ustala się do dnia 04 marca 2010 r. Miejsce składania ofert – sekretariat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Konkurs na poradnictwo specjalistyczne”
        
 
6. Składane oferty winny zawierać:
 
-         szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
-         informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
-         kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
-         informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizacje zadania,
 
 
-         informacje o wysokości środków finansowych własnych  albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
-         informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
-         inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.
 
7. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
 
-         złożenie jej na wzorze określonym przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
-         zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkcie 7,
-         dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
-         przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.
 
8. Przy rozpatrywaniu ofert Zarząd Powiatu
 
-         dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione,
-         uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
-         dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
-         uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizacje zadania,
-         uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
-         uwzględnia wysokość dotacji, która jest przyznawana na realizacje zadania.
 
Zarząd Powiatu informuje, że w roku poprzednim realizowane było tego typu zadanie przy udziale podmiotu uprawnionego, tj. Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku, a koszt jego realizacji wyniósł 36.951,00 zł.

---

Poniżej do pobrania wzór umowy:
konkurs-wzor_umowy.doc (36kB) word

Wytworzył: M. Rz. (8 stycznia 2010)
Opublikował: Michał Rzepka (8 stycznia 2010, 14:22:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5420

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij