Projekt "Dobre Praktyki"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku w roku 2008-2009 realizowało projekt aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu giżyckiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W 2008 roku projektem objęto 20 osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności w przeważającej części ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Ze wszystkimi osobami zawarto umowy, które realizowano na zasadzie kontraktu socjalnego. Zakładanym rezultatem projektu było zarejestrowanie się 6 beneficjentów w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zarejestrowało się 19 osób. W miesiącu wrześniu wszyscy uczestnicy wzięli udział w turnusie rehabilitacyjnym nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością w Jarosławcu (zachodnio – pomorskie), dzięki któremu nastąpiła znaczna poprawa samopoczucia. Dzięki udziałowi w konsultacjach indywidualnych (łącznie w projekcie 92 godziny) i spotkaniach warsztatowych z doradcą zawodowym oraz indywidualnych konsultacjach psychologicznych (łącznie w projekcie 30 godzin ), a także konsultacji prawnika (łącznie w projekcie 15 godzin) przy wsparciu zatrudnionego na umowę zlecenie na czas trwania projektu asystenta osoby niepełnosprawnej nastąpiło zwiększenie świadomości i motywacji do zaistnienia na rynku pracy, dzięki czemu na dzień dzisiejszy pracę podjęło 5 osób, 6 następnych podjęło inne formy aktywności zawodowej. 1 osoba kontynuuje naukę w szkole policealnej, a 1 od miesiąca października 2009r. zamierza podjąć studia.

Osoby niepełnosprawne biorące udział w projekcie miały możliwość po zakwalifikowaniu przez doradcę zawodowego ukończenia kursu opiekunka osób starszych, który ukończyło 4 osoby oraz kursu komputerowego – ukończyło go 10 osób. Stworzono również możliwość odbycia praktyk w zakładach pracy. W czasie realizacji projektu odbywały się wizyty studyjne, podczas których beneficjenci zapoznawali się z procesem pracy.

Uczestnicy projektu wystąpili z inicjatywą utworzenia grupy wsparcia w związku z czym mają możliwość spotykania się co 2 miesiące z doradcą zawodowym. Na spotkaniach omawiane są zagadnienia wynikające z potrzeb osób zainteresowanych dotyczące w szczególności sposobów poszukiwania pracy oraz rozwiązywania trudnych sytuacji osób już pracujących. Osoby, które podjęły zatrudnienie mają motywujący wpływ na osoby, które jeszcze nie odnalazły z różnych przyczyn swojego miejsca na rynku pracy.

W 2009 roku projektem objęto 24 osoby - młodzież z rodzin zastępczych z terenu powiatu giżyckiego w wieku od 15 do 20 r.ż.

Z 16 osobami podpisano kontrakty socjalne. 8 osób zakwalifikowano do Programu Aktywności Lokalnej. Celem głównym tego projektu było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez aktywizację społeczną i zawodową, a także zwiększenie kompetencji osobistych, motywacji oraz świadomości i umiejętności w zakresie właściwego wyboru dalszego kształcenia.

Wszyscy uczestnicy (24 osoby) uzyskali certyfikaty w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jeden uczestnik w związku z tym podjął dalsze kształcenie zawodowe w zakresie ratownictwa medycznego. Pozostali uczestnicy zdobyli umiejętności przydatne w dalszym życiu. Cała grupa w okresie od 2 do 15 lipca uczestniczyła w obozie psychologiczno – edukacyjno – rekreacyjnym „ESKAPADA” w Mikoszowie na Mierzei Wiślanej, gdzie oprócz atrakcyjnego wakacyjnego wypoczynku brała udział w zajęciach warsztatowych z psychologiem, doradcą zawodowym i terapeutą.

Uczestników, z którymi podpisano kontrakty socjalne w miarę ich potrzeb i deklaracji skierowano na konsultacje indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym. Pracownik socjalnym prowadził również z każdym z nich pracę indywidualną w środowisku.

Uczestnicy PAL wzięli udział w integracyjnym spotkaniu warsztatowym. Byli współorganizatorami Ogólnopolskich Biegów Rodzinnych, które odbywają się co roku w Giżycku – imprezy o charakterze prorodzinnym i prozdrowotnym na rzecz społeczności lokalnej (instrument aktywizacji społecznej). Zastosowano także inne instrumenty aktywnej integracji, mianowicie młodzież wzięła udział w wyjeździe na Basen – Tropikana w Hotelu Gołębiewskim w Mikołajkach. Wyjazd połączono ze zwiedzaniem podziemi Karczmy „U Komtura” w Woźnicach, gdzie zapoznano się ze strojami obowiązującymi w czasie średniowiecza oraz narzędziami z tych czasów (instrument aktywizacji edukacyjnej).

Zorganizowano również wizytę studyjną w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Rynie gdzie zapoznano uczestników z pracą terapeuty zajęciowego ( w ramach zajęć z doradztwa zawodowego), z zasadami działania WTZ. Nastąpiło uwrażliwienie młodzieży na zjawisko niepełnosprawności. Młodzież wraz z osobami niepełnosprawnymi wzięła udział w zajęciach plastycznych. Do instrumentów aktywizacji edukacyjnej – podniesienia wiedzy na temat zabytków w naszym powiecie, zapoznanie z historią regionu można zaliczyć zwiedzanie przez uczestników PAL zamku w Rynie.

25 sierpnia 2009 r. wszyscy uczestnicy wraz z rodzicami zastępczymi wzięli udział w imprezie kulturalno – integracyjnej podsumowującej projekt. Młodzież zdobyła informacje na temat zabytków w naszym powiecie zwiedzając Twierdzę Boyen z przewodnikiem. Podczas tej imprezy młodzież oglądała film edukacyjny na temat możliwości dalszego kształcenia, a także zawodów przyszłości. Zapoznała się też z analizą lokalnego rynku pracy opracowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku. Uczestnicy PAL pomagali przy organizacji tejże imprezy rozdając ankiety ewaluacyjne i listy obecności. Grupa PAL zgłosiła chęć zawiązania grupy wsparcia i uczestnictwa w dalszych spotkaniach.

Po rozmowach z uczestnikami, a także na podstawie ankiet ewaluacyjnych można zaobserwować osiągnięcie zamierzonego celu. Nastąpiło podniesienie poziomu samooceny, wzrost zaufania we własne możliwości, zwiększenie motywacji, poprawa zachowania, a także nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, zwiększenie świadomości i umiejętności w zakresie właściwego wyboru kształcenia zawodowego. Wszyscy uczestnicy ukończyli projekt. Na zakończenie otrzymali certyfikaty i zaświadczenia ukończonych szkoleń a także pamiątkowe albumy z okresu realizacji projektu.

Ze wszystkich podejmowanych działań zarówno z projektu „Twoja Szansa” 2008 jak i 2009 posiadamy dokumentację zdjęciową a w przypadku „Biegów Rodzinnych” również film.

Wytworzył: M. Rz. (2 października 2009)
Opublikował: Michał Rzepka (2 października 2009, 11:21:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1450

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij