Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy

Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
 
Zlecający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
 
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:  
a. Wymagania niezbędne:  
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe ekonomiczne i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości lub ukończona szkoła średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
- niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 
b. Wymagania dodatkowe:  
- znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- znajomość ustawy o pomocy społecznej,
- znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
- znajomość przepisów samorządowych,
- znajomość przepisów podatkowych,
- znajomość przepisów płacowych,
- znajomość przepisów ZUS,
- znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo- księgowych, płacowych „Płatnik”.
 
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
- prowadzenie księgowości dotyczącej zaangażowania wydatków budżetowych i środków finansowych otrzymywanych z budżetu powiatu,
- prowadzenie rachunkowości jednostki,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
- współpraca z bankami w zakresie prowadzonych spraw,
- sporządzanie planów, sprawozdań finansowych, bilansów,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika jednostki.

III. Wymagane dokumenty:  
- Życiorys(CV) wraz z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,
- aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanie pracy na stanowisku głównej księgowej,
- oświadczenie kandydata o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
- kopie dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje, kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, kwestionariusz osobowy,
- inne dokumenty potwierdzające posiadanie określonych umiejętności, opinie, referencje.
 
IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych 
a) Termin: 09/09/2011;
b) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego”, w terminie do 9 września 2011, do godz. 14.
Aplikacje, które wpłyną do jednostki powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz.926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.);
c) Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko , pok. 1
 
V. Informacje dodatkowe: 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i na tablicy informacyjnej PCPR.
 

 
Pliki do pobrania:
Załącznik 1 - kwestionariusz osobowy (44kB) word

Wytworzył: Z.P. (25 sierpnia 2011)
Opublikował: Michał Rzepka (25 sierpnia 2011, 15:06:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2130

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij