Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

(wynik - dodano 20.04.2016r)

WYNIK NABORU

Giżycko 20.04.2016r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku informuje, że w wyniku naboru na  stanowisko pomocnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Smętka 5, 11 – 500 Giżycko, do zatrudnienia na stanowisku "pracownik socjalny" wybrana została Pani Justyna Barczak zamieszkała w Giżycku.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Justyna Barczak posiada stosowne wykształcenie do podjęcia pracy na stanowisku pracownik socjalny, doświadczenie w pracy na powyższym stanowisku i  w pisaniu projektów unijnych. Wykazuje się wiedzą niezbędną do pracy na stanowisku pracownik socjalny.

Zbigniew Piestrzyński
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Giżycku(treść ogłoszenia opublikowana w dniu 01.04.2016r.):

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze – pracownik socjalny w wymiarze pełnego etatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko.
 
1. Stanowisko pracy:
Pracownik socjalny
 
2. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
Osoby ubiegające się o stanowisko pracy pracownik socjalny powinny spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
- posiadany dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
- do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
- pedagogika,
- pedagogika specjalna,
- politologia,
- polityka społeczna,
- psychologia,
- socjologia,
- nauki o rodzinie.
 
3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
- preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- preferowane doświadczenie w pracy przy  pisaniu projektów unijnych,
- znajomość  ustawy o  pomocy społecznej i wszystkich do niej aktów wykonawczych, samorządu terytorialnego, znajomość przepisów dotyczących samorządu terytorialnego
 i  kodeksu postępowania administracyjnego
- rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej,
- zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w stresie,
- komunikatywność w mowie i piśmie
 
4. Zadania wykonywane na stanowisku między innymi:
- pisanie wniosków celem pozyskania środków unijnych
- prowadzenie spraw dotyczących Domu Pomocy Społecznej
- przyjmowanie dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do DPS,
- przygotowywanie uzgodnień dotyczących umieszczania osób do DPS,
- prowadzenie list osób oczekujących na przyjęcie do DPS,
- kwalifikowanie, przygotowywanie skierowań do DPS,
- prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
- sprawozdawczość z wykonywanych obowiązków, m.in. CAS,
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, z pracą socjalną w środowisku,
- prowadzenie procesów usamodzielnień z wychowankami rodzin zastępczych i kontynuujących naukę zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz monitorowanie usamodzielnień,
- praca socjalna z usamodzielniającymi się wychowankami,
- współpracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym,
- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
- pozyskiwanie środków, organizacja i nadzór w zakresie realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
 
5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
c)oświadczenie o niekaralności,
d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
e) poświadczone za zgodność  z oryginałem kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
f) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 
6. Forma zatrudnienia:
1) Zatrudnienie – 1 osoba – pracownik socjalny
2) Przewidywany okres zatrudnienia – na czas określony,  począwszy od dnia 1 maja 2016r. z możliwością przedłużenia .

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko, pokój nr 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownik socjalny” do dnia 8.04.2016 do godz. 12.00

8. Informacje dodatkowe:
1) Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2) Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
3) Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PCPR, na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.
 
Giżycko, dnia 1 kwietnia 2016r


Wytworzył: ZP (1 kwietnia 2016)
Opublikował: Michał Rzepka (1 kwietnia 2016, 13:38:35)

Ostatnia zmiana: Michał Rzepka (20 kwietnia 2016, 10:36:38)
Zmieniono: Dodano informację o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 838

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij