Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko
referent 


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko referent 

do zatrudnienia wybrana została:

1) p. Katarzyna Gwiazdowska, zamieszkała w Giżycku   

Uzasadnienie wyboru

Pani Katarzyna Gwiazdowska posiada stosowne kwalifikacje do zatrudnienia na w/w stanowisku. W wyniku przeprowadzonego konkursu wykazała się najlepszą znajomością zagadnień dotyczących pracy na stanowisku referenta .


Giżycko, dnia 14.02.2017


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Giżycku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – referent  

Warunki pracy na stanowisku:
Wymiar etatu – 1, zatrudnienie na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę (poprzedzone jedną lub dwiema umowami na czas określony).
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zastosowanie będą miały przepisy art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 902)

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały w szczególności następujące czynności:
1.    Prowadzenie księgowości placówek opiekuńczo – wychowawczych, Domów Dziecka
- sporządzanie przelewów,
- dekretowanie, księgowanie,
- zestawienia obrotów i sald na koniec miesiąca,
- sprawozdania budżetowe ,
- obsługa konta – uzgadnianie salda bankowego.
2.     Sporządzanie zaangażowania wydatków budżetowych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Domach Dziecka
- księgowanie zaangażowania i korekt zaangażowania,
- uzgadnianie sald na koniec miesiąca i roku,
- sporządzanie sfinansowania wydatków zaangażowanych na koniec roku,
- księgowanie i uzgadnianie wydatków strukturalnych.
3. Sporządzanie Raportów Kasowych.
4. Prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania.
5. Pomoc Głównej Księgowej w prowadzeniu księgowości PCPR.
6. Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie centralizacji VAT.

Wymagania niezbędne:
1.    obywatelstwo polskie,
2.    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3.    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4.    wykształcenie wyższe  
5.    nieposzlakowana opinia,
6.    umiejętność obsługi komputera w stopniu bardzo dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z praca na stanowisku),
7.    znajomość przepisów prawa: kodeks postępowania administracyjnego,   ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o finansach publicznych, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
Wymagania dodatkowe/preferowane:
1.    doświadczenie w pracy w księgowości,
2.    preferowane wykształcenie wyższe magisterskie  
3.    znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
4.    znajomość przepisów podatkowych,
5.    odpowiedzialność,
6.    umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
1.    list motywacyjny,
2.    życiorys zawodowy (CV)
3.    kopia dowodu osobistego
4.    kwestionariusz osobowy,
5.    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania czynności pracownika,
6.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922)
7.    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8.    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
9.    kopie dokumentów: dyplom wyższej uczelni, świadectwa pracy, ewentualne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie.

Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce przekracza 6%.

Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie pokój nr 1 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5,  lub przesłać pocztą w terminie do 23 stycznia 2017r. (poniedziałek) do godziny 12.00. Liczy się data wpływu do PCPR w Giżycku. Dokumenty dostarczone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Giżycku i wywieszona na tablicy informacyjnej w PCPR. Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

Postępowanie dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

UWAGA: zastrzega się prawo unieważnienia naboru, bądź niewybrania kandydata/kandydatki bez podania przyczyny.

PLIKI DO POBRANIA:

Kwestionariusz osobowy (43kB) word
Kwestionariusz w formie pliku PDF (365kB) pdf
Ogłoszenie w formie PDF - 1 (524kB) pdf
Ogłoszenie w formie PDF - 2 (172kB) pdf

Wytworzył: ZP (13 stycznia 2017)
Opublikował: Michał Rzepka (13 stycznia 2017, 15:37:19)

Ostatnia zmiana: Michał Rzepka (14 lutego 2017, 08:07:20)
Zmieniono: Dodano informację o rozstrzygnięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1785

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij