Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik socjalny

Zdjęcie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko.
 
1. Stanowisko pracy:
Pracownik socjalny
 
2. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
Osoby ubiegające się o stanowisko pracy pracownik socjalny powinny spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
- posiadany dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
- do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
            - pedagogika,
            - pedagogika specjalna,
            - politologia,
            - polityka społeczna,
            - psychologia,
            - socjologia,
            - nauki o rodzinie.
 
3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w tym z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami,
- komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
- znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania pomocy społecznej i samorządu terytorialnego.
 
4. Zadania wykonywane na stanowisku:
- praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami,
- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
- pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe i samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
- inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
- współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 
5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego w BIP oraz w Zespole ds. Administracyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
c) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
d) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
g) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 
6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko, pokój nr 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownik socjalny” do dnia 29 stycznia 2010.
 
7. Uwagi:
Przewidywany okres zatrudnienia – na czas określony z możliwością przedłużenia.
 
 
Giżycko, dnia 08.01.2010r.


  Zdjęcie
 
Kliknij na poniższe łącze, aby pobrać kwestionariusz osobowy, stanowiący jeden z wymaganych dokumentów.

Wzór kwestionariusza (44kB) word
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: M. Rz. (8 stycznia 2010)
Opublikował: Michał Rzepka (8 stycznia 2010, 11:51:25)

Ostatnia zmiana: Michał Rzepka (8 stycznia 2010, 14:04:49)
Zmieniono: Dodano grafikę - m. in. logo EFS

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3644

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij