Nabór na stanowisko - pracownik socjalny


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko.
 
1. Stanowisko pracy:
Pracownik socjalny
 
2. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
Osoby ubiegające się o stanowisko pracy pracownik socjalny powinny spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
- posiadany dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
- do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
            - pedagogika,
            - pedagogika specjalna,
            - politologia,
            - polityka społeczna,
            - psychologia,
            - socjologia,
            - nauki o rodzinie.
 
3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w tym z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami,
- komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
- znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania pomocy społecznej i samorządu terytorialnego.
 
4. Zadania wykonywane na stanowisku:
- praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami,
- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
- pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe i samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
- inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
- współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 
5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego w BIP oraz w Zespole ds. Administracyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
c) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
d) oświadczenie o niekaralności,
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
g) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 
6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko, pokój nr 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownik socjalny” do dnia 23 lutego 2011r. 

7. Uwagi:
Przewidywany okres zatrudnienia – na czas określony z możliwością przedłużenia.
 


Załączniki:
- Kwestionariusz osobowy (44kB) word
 

 

Wytworzył: Z.P. (8 lutego 2011)
Opublikował: Michał Rzepka (8 lutego 2011, 13:32:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2140

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij