Konkurs ofert na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany w powiecie giżyckim w 2013r.

O G Ł O S Z E N I E
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
dnia 23 sierpnia 2013 roku

ogłasza  konkurs ofert na prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany w Powiecie Giżyckim w 2013r.
 

1.    Przedmiotem konkursu jest:
- Opracowanie  i przeprowadzenie Programu korekcyjno – edukacyjnego dla 10 osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanego w powiecie giżyckim w 2013r. przez prowadzących według którego będzie on realizowany;
- Prowadzenie dokumentacji spotkań grupowych – listy obecności;
- Prowadzenie dokumentacji spotkań indywidualnych np. kontrakt, kwestionariusz, arkusz spotkania indywidualnego z podpisem zainteresowanego;
- Przeprowadzenie przez prowadzących Program, ankiety wstępnej, końcowej oraz działania monitorującego efekty w trakcie programu np. arkusz obserwacji;
- Po zakończonym programie przeprowadzenie przez prowadzących Program  przedmiotowej analizy ankiet ewaluacyjnych oraz sprawozdanie;
- Przewidywana kwota na jednego uczestnika 500,00 zł miesięcznie

2.    Termin wykonania: od 16 września 2013 r. do 13 grudnia 2013 roku.
 
3.    Wymagana liczba godzin 60.  13 spotkań grupowych oraz 2 spotkania indywidualne (1 godzinne).

4.    Do konkursu mogą przystąpić 2 osobowe zespoły, spełniające następujące warunki i przedłożą wymagane dokumenty na ich potwierdzenie:
- CV
- posiadanie zaświadczenia uprawniającego do pracy z osobami stosującymi przemoc potwierdzone za zgodność  z oryginałem;
- dyplom uczelni wyższej potwierdzający posiadanie  kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa, pedagoga potwierdzony za zgodność  z oryginałem;
- w przypadku posiadania innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje – kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność  z oryginałem;
- pisemne przedstawienie innowacyjnych propozycji dot. realizacji programu;
- Opracowany  Program korekcyjno – edukacyjny dla 10 osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanego w powiecie giżyckim w 2013r.

5.    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca w najwyższym stopniu wskazane wymagania.

6.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ”konkurs” w sekretariacie pok. nr 1,  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku –  ul. Smętka 5, 11- 500 Giżycko lub przesłać na ww. adres, w terminie do dnia 02 września 2013 roku do godz. 14.00.

7.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 września 2013 roku o godz. 10.00.  Tego samego dnia oferenci zostaną poinformowani o wynikach naboru.

8.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wytworzył: IZ (23 sierpnia 2013)
Opublikował: Michał Rzepka (23 sierpnia 2013, 13:41:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1170

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij