Prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany w Powiecie Giżyckim w 2014r.

DODANO 27.07.2014:
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Ze względu na trudności w ustaleniu faktycznej ilości uczestników oraz ustalonej kwoty wynagradzania nie ma potrzeby ogłaszania konkursu.

Dyrektor PCPR w Giżycku
Zbigniew Piestrzyński


O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
dnia 23 lipca 2014 roku

ogłasza  konkurs ofert na prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie realizowany w Powiecie Giżyckim w 2014r.

1.    Przedmiotem konkursu jest:
 
-    Opracowanie  i przedstawienie Programu korekcyjno – edukacyjnego dla  osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanego w Powiecie Giżyckim w 2014r. przez prowadzących według którego będzie on realizowany.
-    Prowadzenie dokumentacji spotkań grupowych – listy obecności;

-    Prowadzenie dokumentacji spotkań indywidualnych np. kontrakt, kwestionariusz, arkusz spotkania indywidualnego z podpisem zainteresowanego;

-    Przeprowadzenie przez prowadzących Program, ankiety wstępnej, końcowej oraz działania monitorującego efekty w trakcie programu np. arkusz obserwacji.

-    Po zakończonym programie przeprowadzenie przez prowadzących Program  przedmiotowej analizy ankiet ewaluacyjnych oraz sprawozdanie wg  danych wymaganych przez PCPR w Giżycku złożone do 10 grudnia 2014r.
-    Przewidywana kwota na jednego uczestnika 500,00 zł miesięcznie

2.    Termin wykonania: od 01 września 2014 r. do 30 listopada 2014 roku.

3.    Wymagana liczba godzin 60,  12 spotkań grupowych  w tym 10 spotkań grupowych po 4 h  oraz 2 spotkania grupowe po 2,5 h oraz 2 spotkania indywidualne 1,5 godzinnych w ww. okresie 01.09.2014 do 30.11.2014r. Spotkania mają się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych dla beneficjentów programu.
(Założeń powyższych dokonano dla grupy 5 osobowej)

4.    Do konkursu mogą przystąpić 2 osobowe zespoły, spełniające  następujące warunki i przedłożą wymagane dokumenty na ich potwierdzenie:
•  CV
•  posiadanie zaświadczenia uprawniającego do pracy z osobami stosującymi przemoc potwierdzone za zgodność  z oryginałem;
•    dyplom uczelni wyższej potwierdzający posiadanie  kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa, pedagoga potwierdzony za zgodność  z oryginałem;
•    w przypadku posiadania innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje – kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność  z oryginałem;
• pisemne przedstawienie innowacyjnych propozycji dot. realizacji programu;
• Opracowany  Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanego w Powiecie Giżyckim w 2014r.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca w najwyższym stopniu wskazane wymagania.

6.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ”konkurs” w sekretariacie pok. nr 1,  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku –  ul. Smętka 5, 11- 500 Giżycko lub przesłać na ww. adres, w terminie do dnia 5 sierpnia 2014 roku do godz. 14.00.

7.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 sierpnia 2014 roku o godz. 10.00.  

8.  Rozstrzygnięcie konkursu zostanie podane na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej tj.  w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Giżycku.

9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Wytworzył: IZ (23 lipca 2014)
Opublikował: Michał Rzepka (23 lipca 2014, 11:54:06)

Ostatnia zmiana: Michał Rzepka (28 lipca 2014, 11:59:11)
Zmieniono: Dodanie informacji o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 847

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij