(NIEAKTUALNE)Program Wyrównywania Różnic Między Regionami (2012r.)


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku informuje, że został uruchomiony PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI – realizacja w 2012r.
 
Warmińsko-Mazurski Oddział PFRON ponadto informuje, że ww. program został zmieniony uchwałą nr 2/2012 Rady Nadzorczej z dnia 28 marca 2012 roku (załącznik do nn. uchwały zawiera tekst jednolity programu).
W ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może (poza algorytmem) przekazywać środki realizatorom programu – jednostkom samorządu wojewódzkiego i powiatowego, przy czym największe wsparcie jest kierowane do powiatów leżących w podregionach o najniższym stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego.
Środki PFRON wykorzystywane będą na działania wyrównujące różnice między regionami, w tym w ramach:
- Obszaru A na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. „Obiekt służący rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny” to obiekt budowlany, w którym udzielane są świadczenia rehabilitacyjne przez podmiot leczniczy prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654, z późn. zm.) przez:
a) organizację pozarządową ,
b) jednostkę samorządu terytorialnego,
c) uczelnię medyczną,
d) jednostkę administracji rządowej,
e) instytut badawczy.
- Obszaru B na likwidację barier architektonicznych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w zakładzie opieki zdrowotnej bądź placówce edukacyjnej, realizujących zadania w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 1 stycznia 1995 r.
- Obszaru C na tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, tzn. spółdzielni socjalnych utworzonych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz.651, z późn. zm.) przez powiat, gminę lub organizację pozarządową działającą co najmniej dwa lata na rzecz osób niepełnosprawnych wspólnie z:
a) innym powiatem lub gminą,
b) inną organizacją pozarządową działającą co najmniej dwa lata na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Obszaru D na likwidację barier transportowych. Beneficjentami programu są:
a) organizacje pozarządowe,
b) gminy i powiaty,
c) spółdzielnie socjalne osób prawnych.
- Obszaru E na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich przez gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.
- Obszaru F na tworzenie warsztatów terapii zajęciowej przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe, gdzie na terenie powiatu brak jest wtz.
- Obszaru G skierowanego do powiatów, które mogą wystąpić poza algorytmem o dodatkowe środki na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Zarząd PFRON uchwałą nr 89/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. przyjął do realizacji „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2012 roku”. W roku bieżącym decyzją Zarządu Funduszu realizowany będzie obszar A, B, C, D, E i G programu.
Realizatorami programu są jednostki samorządu terytorialnego:
1) samorządy wojewódzkie – w obszarze A,
2) samorządy powiatowe - w obszarach B, C, D, E, i G.
 
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON przeznaczonych na realizację każdego projektu na terenie powiatów woj. warmińsko – mazurskiego (Załącznik nr 2 do uchwały nr 89/2012 Zarządu PFRON z dnia 19 czerwca 2012 r.) w ramach programu:
- w obszarze A, B, C, D nie może przekroczyć 60% kosztów realizacji projektu, w obszarze E - wartość wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 25% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie zawartej w ramach Programu Operacyjnego.
- W obszarze G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.
 
Wskaźniki kosztów realizacji projektu, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON w obszarze A, B, C, D i E znajdują się w Załączniku nr 1 do uchwały nr 89/2012 Zarządu PFRON z dnia 19 czerwca 2012 r.
 
Zgodnie z uchwałą nr 90/2012 Zarządu PFRON z 19 czerwca 2012 r., wystąpienia jednostek samorządu terytorialnego wraz z opisami projektów, oraz wnioski o dofinansowanie projektów własnych samorządu składane są w Oddziale PFRON w terminie do dnia 31 lipca 2012 r.

Tekst aktualnej wersji programu, zgodnie z uchwałą nr 2/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r., procedur realizacji programu oraz kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2012 r., przyjętych uchwałą nr 88/2012, 89/2012 oraz 90/2012 Zarządu PFRON z dnia 19 czerwca 2012 roku, umieszczone są na stronie internetowej PFRON – pfron.org.pl .

Realizatorem programu w powiecie giżyckim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku z siedzibą przy ul. Smętka 5, tel. 87 4291089 lub 874291820.
Informacje i wnioski o dofinansowania w ramach w/w programu można pobrać w pok. 5 i 6 lub z niniejszej strony.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedłużył termin składania wniosków w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II do dnia 31 sierpnia 2012r.
W związku z powyższym, kompletne wnioski należy składać w siedzibie PCPR w Giżycku (pokoje 5 i 6) przy ulicy Smętka 5 do dnia 24 sierpnia 2012r.

W przypadku zmiany terminów określonych przez PFRON zostaniecie Państwo poinformowani – komunikaty na stronie internetowej http://pcpr-gizycko.lo.pl .

DO POBRANIA:
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON (339kB) word
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w obszarze E (131kB) word - należy przez to rozumieć pomoc finansową udzielaną ze środków PFRON na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich
Procedury realizacji programu (150kB) word
Załącznik do procedur (131kB) word

INNE DOKUMENTY I INFORMACJE:
Pełna lista procedur i dokumentów dot. programu dostępna jest pod adresem http://www.pfron.org.pl/portal/pl/97/1440/Procedury_realizacji_oraz_zalaczniki__PWRMR__2012_rok.html

Wytworzył: ZP (11 lipca 2012)
Opublikował: Michał Rzepka (11 lipca 2012, 11:13:06)

Ostatnia zmiana: Michał Rzepka (12 kwietnia 2013, 09:09:58)
Zmieniono: edycja tytułów nieaktualnych programów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1853

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij