(NIEAKTUALNE)Program Aktywny Samorząd - dofinansowania w kilku obszarach funkcjonowania dla osób niepełnosprawnych (2012 rok)

Zdjęcie                                    ZdjęciePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku informuje, że został uruchomiony program Aktywny Samorząd, który przewiduje powierzenie realizacji programu adresowanego do indywidualnych osób niepełnosprawnych – samorządom powiatowym, które przyjmą zaproszenie PFRON do współpracy przy realizacji tego programu.

Realizatorem programu w powiecie giżyckim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku z siedzibą przy ul. Smętka 5, tel. 87 4291089 lub 874291820.
Informacje i wnioski o dofinansowania w ramach w/w programu będzie można pobrać w pok. 5 i 6 lub z niniejszej strony.

Poniżej przedstawiamy tabelę wyjaśniającą poszczególne obszary dofinansowań.

Obszar
Opis
Maksymalna
 kwota
Udział
 własny
Adresaci
Kryteria
 wykluczające
 z udziału
A
Zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu
5.000,00 zł
15% ceny brutto zakupu/usługi
Osoby w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60 r. ż, mężczyźni do 65 r. ż.) lub dzieci posiadające:
a.    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
b.    dysfunkcję narządu ruchu,
- Posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu
- Uzyskanie dofinansowania na analogiczne cele
(3 lata)

B1
Zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
5.000,00 zł
10% ceny brutto zakupu
Osoby w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60 r. ż, mężczyźni do 65 r. ż.) lub dzieci posiadające:
a.    znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
b.    dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku,

- Posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu
- Uzyskanie dofinansowania na analogiczne cele
(3 lata)

B2
Zakup urządzeń lektorskich
5.000,00 zł
10% ceny brutto zakupu
Osoby w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60 r. ż, mężczyźni do 65 r. ż.) lub dzieci posiadające:
a.    znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
b.    dysfunkcję narządu wzroku,
- Posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu
- Uzyskanie dofinansowania na analogiczne cele
(3 lata)

B3
Zakup urządzeń brajlowskich
12.000,00 zł
5% ceny brutto zakupu
Osoby w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60 r. ż, mężczyźni do 65 r. ż.) lub dzieci posiadające:
a.    znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
b.    dysfunkcję narządu wzroku,
- Posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu
- Uzyskanie dofinansowania na analogiczne cele
(3 lata)

B4
Szkolenie w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń lektorskich i brajlowskicha) dla osoby głuchoniewidomej – 1.500 zł,
b) dla pozostałych adresatów obszaru – 1.000 zł,

-
Osoby w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60 r. ż, mężczyźni do 65 r. ż.) lub dzieci posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3
- Posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu
- Uzyskanie dofinansowania na analogiczne cele
(3 lata)

C
Zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 14.000 zł w indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku, gdy:
a) zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu,
b) celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu,   

10% ceny brutto zakupu-  posiadający znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
-  osoby nie mogące poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
-  osoby powyżej wieku aktywności zawodowej mogą uczestniczyć w programie C, o ile są zatrudnione

- Posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu
- Uzyskanie dofinansowania na cele przewidziane w obszarze D (w ciągu 2 lat przed złożeniem wniosku)
- Uzyskanie dofinansowania na analogiczne cele
(3 lata)

D
Zakup dodatkowego wyposażenia, części zamiennych i akumulatorów do posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i/lub jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji z uwzględnieniem możliwości refundacji kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku
3.000,00 zł -
- Posiadający znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
-  osoby powyżej wieku aktywności zawodowej

- Posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu
- Uzyskanie dofinansowania na analogiczne cele
(3 lata)
- Trwająca gwarancja na użytkowany wózek
lub jego elementy 

E
Uzyskanie prawa jazdy: kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B,
oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy - kosztów związanych z: zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu, dojazdem, obejmujących koszty przyjazdu na kurs i powrotu z kursu.

a) dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
b) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu)
– 600 zł,

25% ceny brutto zakupu/usługi
Pełnoletni, w wieku aktywności zawodowej i posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
- Posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu
- Uzyskanie dofinansowania na analogiczne cele
(3 lata)

F
Opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu z uwzględnieniem możliwości refundacji kosztów poniesionych od dnia złożenia wniosku
200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku – za każde dziecko wnioskodawcy przebywające w żłobku lub przedszkolu.
15% kosztów opłaty
Osoby w wieku aktywności zawodowej, posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywni zawodowo i mający pod swoją opieką dziecko
- Posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu

UWAGI:
1.    w przypadku niepełnoletnich adresatów programu (dzieci i młodzież do lat 18), wnioskodawcą jest jeden z rodziców sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną lub opiekun prawny, w przypadku pełnoletnich osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wnioskodawcą jest opiekun prawny;
2.    Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony:
- w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym, oraz gdy PFRON określa dodatkowe wymagania w zakresie rodzaju niepełnosprawności
- w zaświadczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu

DO POBRANIA (również dostępne w siedzibie PCPR)
Główna część wniosku dla osoby pełnoletniej (291kB) word
Główna część wniosku dla podopiecznego/dziecka (287kB) word
Wkładka - obszar A (78kB) word
Wkładka - obszary B1-B4 (84kB) word
Wkładka - obszar C (73kB) word
Wkładka - obszar D (78kB) word
Wkładka - obszar E (78kB) word
Wkładka - obszar F (77kB) word
Załącznik 1 - zaświadczenie o wysokości dochodów (43kB) word
Załącznik 2a - zaświadczenie lekarskie, obszar B1,C (45kB) word
Załącznik 2b - zaświadczenie lekarskie - obszary B1-B3 (29kB) word
Załącznik 3 - oświadczenie dot. danych osobowych (32kB) word


KOMUNIKAT PFRON Z DNIA 08.08.2012r.
W związku z ograniczonymi środkami finansowymi przewidzianymi na realizację programu w 2012 r., planowane środki na obszar B4 przeznaczone zostały na zwiększenie środków na obszar F (pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej). Wnioski złożone w 2012 roku w obszarze B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich, mogą zostać zrealizowane w 2013 roku. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku obszaru E (pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B) do czasu uzyskania decyzji Zarządu PFRON o zwiększeniu środków.

KOMUNIKAT PFRON Z DNIA 27.07.2012r.
W związku z docierającymi do PFRON sygnałami o braku właściwej interpretacji zakresu dofinansowania w ramach obszaru B1 pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w ramach ww. obszaru programu nie jest możliwe dofinansowanie zakupu podstawowego sprzętu komputerowego i podstawowego oprogramowania komputerowego.

Przedmiotem dofinansowania w ramach obszaru B1 programu w 2012 roku może być każdy sprzęt komputerowy lub jego element, który nie jest podstawowym sprzętem komputerowym oraz elektroniczne urządzenia współpracujące z podstawowym sprzętem komputerowym.

Wytworzył: ZP (11 lipca 2012)
Opublikował: Michał Rzepka (12 lipca 2012, 13:41:13)

Ostatnia zmiana: Michał Rzepka (12 kwietnia 2013, 09:08:42)
Zmieniono: edycja tytułów nieaktualnych programów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1986

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij