Realizacja programu Aktywny Samorząd w 2016r. - dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Zdjęcie

Aktywny samorząd w 2016 roku

W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

Na co można uzyskać pomoc finansową:
Moduł I:
•    Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
•    Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
•    Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
•    Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
•    Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
•    Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
•    Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
•    zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
•    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Zgodnie z komunikatem PFRON pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy!

Terminy
Nabór wniosków w ramach Modułu I i II rozpocznie się od 1 marca 2016 roku.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków:
1.    dla Modułu I – dnia 30 sierpnia 2016 r.
2.    dla Modułu II:
•    dnia 15 kwietnia 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
•    dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

Wysokość pomocy określona jest w dokumencie:
http://www.pfron.org.pl/download/1/6277/Kierunkidzialanorazwarunkibrzegowe2016.doc

UWAGA STUDENCI!
Wysokość dofinansowania określona w „Kierunkach działań (...)”

W 2016 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
1.    dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – od 700 zł do 1.000 zł,
2.    dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
3.    opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
(przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. - M.P. 2015 poz. 861), według wzoru: [(2.506 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy).
Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.


MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie
 objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy
 zatrudnieni:


Wnioskodawcy,
którzy nie są 
zatrudnieni:


Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)


15%
brak udziału własnego
Więcej niż jedna forma kształcenia
 na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)

65% *
50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca:

•    który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, albo
•    którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Pełną treść dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku znajdziecie Państwo na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Aktywny Samorząd, na stronie pcpr-gizycko.lo.pl oraz na stronie www.powiatgizycki.plWytworzył: JKK (26 lutego 2016)
Opublikował: Michał Rzepka (29 lutego 2016, 11:12:08)

Ostatnia zmiana: Michał Rzepka (12 września 2016, 10:13:29)
Zmieniono: usunięcie pustej str. we wniosku na mod. II

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 794

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij