REALIZACJA PROGRAMU WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W 2018 ROKU

Zdjęcie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku będąc Realizatorem programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III, ogłasza nabór wniosków do w/w programu.
 
Wnioski proszę składać w terminie od 2 stycznia 2018 roku do 10  lutego 2018 roku.
 
O dofinansowanie można się ubiegać w następujących obszarach wsparcia:
 
1. obszar B – likwidacja barier w urzędach*, placówkach edukacyjnych* lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
*Dot. urzędów , w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego
*Placówka edukacyjna - należy przez to rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):
 1. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne,
 2. szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 3. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 4. szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
 5. szkoły artystyczne,
 6. poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 7. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
 8. bursy lub internaty szkolne oraz biblioteki szkolne,
 9. placówki oświatowo-wychowawcze,
 10. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich;
 
2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3. obszar D – likwidacja barier transportowych;

O dofinansowanie zakupu lub przystosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, ze środków PFRON mogą ubiegać się (składać projekty):

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych* prowadzone przez organizacje pozarządowe*, gminy lub powiaty;

b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej
* Placówka służąca rehabilitacji osób niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć placówkę działającą co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) prowadzoną przez:
organizację pozarządową, jednostkę samorządu terytorialnego;
*Organizacja pozarządowa – należy przez to rozumieć jednostkę prowadzącą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku:
organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), w tym fundacje i stowarzyszenia - posiadające statutowy zapis oprowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

4. obszar E* – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
*Realizatorem programu E jest Oddział terenowy PFRON

5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2018 r.:
 1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku; 
 3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 
  c) 250.000,00 zł dla autobusów; 
 4. obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych; 
 5. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji; 
 6. w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.
Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F, G proszę składać u Realizatora programu, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko, pok. 3
Tel. 87 429-10-89
 
Program oraz procedury  programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III znajdują się pod adresem:
 
http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-tresc-programu/

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/
 
Prosimy również o zapoznanie się z wnioskiem oraz wymaganymi załącznikami do wniosku!!!


WNIOSEK2018 (322kB) word

Wytworzył: Kalinowska-Kosela Jolanta (8 listopada 2017)
Opublikował: Maciej Ciechanowicz (8 listopada 2017, 13:42:14)
Podmiot udostępniający: PCPR

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij