RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, reprezentowane przez Dyrektora (nr tel.: 87 429 10 89, adres e-mail: sekretariat@pcprgizycko.pl), oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku reprezentowany przez Przewodniczącą (nr. tel.: 87 428 38 79, adres e-mail: orzecznictwo@pcprgizycko.pl)

2. Administratorzy wyznaczyli na Inspektora Ochrony Danych Panią 
Monikę Bark tel. 533 327 058, adres e-mail: bark@togatus.pl

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji wynikających z przepisów prawa dotyczących m.in.:

 • ubieganie się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 • realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • realizacja zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 • realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, m.in.: w zakresie zadań własnych powiatu oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

 • obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, wymaganych przepisami prawa pracy, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych, na podstawie przepisów szczegółowych,

 • realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,

 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

 • prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,

 • archiwizacja posiadanych dokumentów oraz danych.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3,Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.

6. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, w tym Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator Danych Osobowych,

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Wytworzył: Maciej Ciechanowicz (6 lipca 2018)
Opublikował: Maciej Ciechanowicz (6 lipca 2018, 13:04:33)
Podmiot udostępniający: PCPR

Ostatnia zmiana: Maciej Ciechanowicz (7 czerwca 2019, 15:28:00)
Zmieniono: 3

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 463

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij